Skip to main content

Lovpligtige oplysninger

Til opfyldelse af Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom, § 27 gives disse oplysninger:

Virksomhedens juridiske navn: Ejendomsmæglerfirmaet Mathias Mendel I/S
Virksomhedens hovedkontor på Frederiksberg: Nordre Fasanvej 144, 2000 Frederiskberg
Virksomhedens kontor i Skælskør: Algade 51, st. th., 4230 Skælskkør
Virksomhedens CVR-nr.: 39617048

FORSIKRINGSOPLYSNINGER
Ejendomsmæglerfirmaet Mathias Mendel I/S har tegnet ansvarsforsikring på kr. 3.000.000 og stillet garanti på kr. 2.000.000 hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Forsikringen dækker formidling af ejendomme beliggende i Danmark. Police-nr. 156-08298013-3001.

ERHVERVSSTYRELSEN
Ejendomsmæglerloven er underlagt Erhvervsstyrelsen. Se mere på www.erhvervsstyrelsen.dk.

FAGLIGE ORANISTATIONER
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlem af,

MEDARBEJDERE

Til opfyldelse af Lov om omsætning af fast ejendom § 21 gives disse oplysninger:

SAMARBEJDSAFTALER

PROVISION, VEDERLAG, RABAT
Der modtages provision, vederlag eller rabat for fremskaffelse af / henvisning til:

  • Ingen. Vi er uafhængige. Læs mere under ‘Værdier

Kontakt os for yderligere oplysninger om provisionsens, vederlagets eller rabattens størrelse.

Til opfyldelse af Forbrugerklageloven § 4, gives disse oplysninger:

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHED
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til:

  • Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S., Tlf.: 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk
  • Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Tlf.: 72 40 56 00, dnfe.naevneneshus.dk